Om

Estetik

media

 

En hemsida för estetik och media på estetiska programmet.

 

Skolverket om inriktningen estetik och media

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium

 

 

Programstruktur för estetik och media

INRIKTNINGSKURSER FÖR ESTETIK OCH MEDIA

Digitalt skapande 1 DIGDIG01

Medieproduktion 1 MEPMEI01

Medieproduktion 2 MEPMEI02

Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01

 

 

FÖRDJUPNINGSKURSER FÖR ESTETIK OCH MEDIA

Valbara kurser om 500p

 

 

Copyright © All Rights Reserved.